آیا طلاق بر روی مردان تاثیر و عوارض بیشتری دارد

مجله بهترین پزشک : اگر‌چه نا‌برابری جنسیتی به‌ویژه در کشور‌های توسعه‌نیافته سبب شده است که بانوان پس از طلاق تحت فشار‌های اقتصادی، جسمی، روحی و اجتماعی فراوانی قرار بگیرند، اما…

ادامه خواندن